Aktualności

Obszary badawcze

 • Badania właściwości warstwy wierzchniej materiałów polimerowych
 • Badania różnych kompozytów polimerowych
 • Badania materiałów inżynierskich: badania zmęczeniowe wzmacnianych kompozytów polimerowych wytwarzanych metodą RTM
 • Bioelektromechanika i bioelektroakustyka kości i substytutów kości (biomateriałów kościozastępczych i implantów dokostnych)
 • Projektowanie zespołów napędowych i roboczych rozdrabniaczy
 • Zastosowanie Ordered Fuzzy Numbers w systemach sterowania układów mechatronicznych
 • Internetowe społeczności edukacyjne – perspektywy i uwarunkowania ich rozwoju w Polsce
 • Zastosowanie emisji akustycznej w projektowaniu procesów obróbki cieplnej stali łożyskowych
 • Badania nad syntezą nowych polioli z kwasu  2-hydroksy-1,2,3-propanotrikarboksylowego do produkcji sztywnych pianek PUR-PIR
 • Badania kompozytów drzewno-polimerowych
 • Badania płyt drewnopochodnych jako materiałów konstrukcyjnych
 • Konserwacja drewnianych zabytków ruchomych.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Techniki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 93 31