Aula imienia Profesora Arnolda Wilczyńskiego

  • 22 listopada 2016

4 listopada 2016 r.w Instytucie Techniki odbyło się uroczyste nadanie auli nr 27 imienia Profesora dr hab. inż. Arnolda Wilczyńskiego. Odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonali J.M. Rektor UKW prof. dr hab. Jacek Woźny, małżonka Profesora Arnolda Wilczyńskiego mgr Urszula Wilczyńska oraz Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki dr hab. inż. Grzegorz Domek, prof. nadzw. i Dyrektor Instytutu Techniki prof. dr hab. inż. Bogusław Czupryński. W uroczystości brali udział między innymi: władze rektorskie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, rektorzy poprzednich kadencji naszej uczelni, władze dziekańskie, dyrektorzy instytutów wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki, emeryci, przyjaciele, absolwenci oraz pracownicy Instytutu Techniki.

Profesor Arnold Wilczyński (1941-2015) był wieloletnim pracownikiem naszej Uczelni. Pełnił w niej obowiązki m. in. Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (1993-1996), Dziekana Wydziału Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych (1999-2005) oraz Dyrektora Instytutu Techniki (1991-2002, 2006-2009), którego był współzałożycielem. Działalność naukowa Profesora Wilczyńskiego obejmowała zagadnienia dotyczące drzewnictwa i koncentrowała się na mechanicznej analizie materiałów i konstrukcji drewnianych.

Profesor Arnold Wilczyński był wychowawcą wielu pokoleń absolwentów wychowania technicznego oraz edukacji techniczno-informatycznej, był wspaniałym nauczycielem akademickim oraz promotorem wielu prac dyplomowych, licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Profesor był uznanym naukowcem, wieloletnim członkiem Komitetu Technologii Drewna PAN, ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej, członkiem organizacji stowarzyszeń naukowych oraz wielu komitetów redakcyjnych wydawnictw krajowych i zagranicznych. Ściśle współpracował z przemysłem drzewnym. Za swoją działalność naukową i dydaktyczną został uhonorowany licznymi odznaczeniami i nagrodami.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Techniki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 93 31