Komunikat dla kandydatów na studia uzupełniające

  • 16 lutego 2018
  1. Absolwenci kierunków studiów inżynierskich Inżynieria Bezpieczeństwa oraz Bezpieczeństwo i Higiena Pracy chcący studiować na studiach II stopnia kierunku Inżynieria Materiałowa, są zobowiązani przystąpić do egzaminu pisemnego (test z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów inżynierskich kierunku Inżynieria Materiałowa).
    Wyżej wymienione kierunki nie są zaliczane do kierunków pokrewnych, stąd przystąpienie kandydatów do egzaminu pisemnego jest konieczne.
  2. Absolwenci kierunków studiów inżynierskich Inżynieria Bezpieczeństwa oraz Bezpieczeństwo i Higiena Pracy chcący studiować na studiach II stopnia kierunku Inżynieria Techniczno-Informatyczna, nie przystępują do egzaminu pisemnego (testu).
    Kierunki studiów Inżynieria Bezpieczeństwa i Bezpieczeństwo i Higiena Pracy są zaliczane do kierunków pokrewnych studiów II stopnia Inżynieria Techniczno-Informatyczna.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Techniki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 93 31