Obszary i projekty badawcze

Obszary badawcze

 • Badania właściwości warstwy wierzchniej materiałów polimerowych.
 • Badania różnych kompozytów polimerowych.
 • Badania materiałów inżynierskich: badania zmęczeniowe wzmacnianych kompozytów polimerowych wytwarzanych metodą RTM.
 • Bioelektromechanika i bioelektroakustyka kości i substytutów kości (biomateriałów kościozastępczych i implantów dokostnych).
 • Projektowanie zespołów napędowych i roboczych rozdrabniaczy.
 • Badania nad systemami sterowania autonomicznych robotów mobilnych.
 • Internetowe społeczności edukacyjne – perspektywy i uwarunkowania ich rozwoju w Polsce. 
 • Zastosowanie emisji akustycznej w projektowaniu procesów obróbki cieplnej stali łożyskowych.
 • Badania nad syntezą nowych polioli z kwasu  2-hydroksy-1,2,3-propanotrikarboksylowego do produkcji sztywnych pianek PUR-PIR.
 • Badania kompozytów drzewno-polimerowych.
 • Badania płyt drewnopochodnych jako materiałów konstrukcyjnych.
 • Konserwacja drewnianych zabytków ruchomych.

Projekty badawcze NCN

 • Autokatalityczne metalizowanie poliaktydu
  dr inż. Krzysztof Moraczewski / okres realizacji: 12.12.2011-11.12.2014

 • Badanie sterylizacyjnego wpływu wyładowań koronowych na folię opakowaniową z poliaktydu
  dr inż. Magdalena Stepczyńska / okres realizacji: 12.12.2011-11.12.2014

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Techniki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 93 31