Koła Naukowe

 • Studenckie Koło Naukowe Techniki Uzbrojenia i Technik Bezpieczeństwa
  opiekun: dr Waldemar Nowosielski
  tel. 52 34 19 231

 • Studenckie Koło Naukowe Technik Informatycznych
  opiekun: dr inż. Grzegorz Domek
  tel. 52 34 19 330, 52 34 19 337
  e-mail: gdomek@ukw.edu.pl

 • Koło Technologii Informacyjnej Mediów w Edukacji
  opiekun: dr Maria Kajdasz-Aouil
  tel. 52 34 19 265
  e-mail: maouil@ukw.edu.pl

 • Bractwo Studenckie Cogito
  opiekun: dr inż. Grzegorz Domek
  tel. 52 34 19 330, 52 34 19 337
  e-mail: gdomek@ukw.edu.pl

 • Koło Motoryzacyjne „98oTeam”
  opiekun: dr Małgorzata Schneider
  tel. 52 34 19 262
  e-mail: doradus@ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Techniki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 93 31