Pracownicy Instytutu Techniki

Aktualny skład osobowy Instytutu Techniki z podziałem na zakłady.

Zakład Chemii i Technologii Poliuretanów

Zakład Inżynierii Materiałowej

Zakład Konstrukcji Drewnianych

Zakład Podstaw Bioinżynierii Medycznej i Elektrotechniki

Zakład Informatyki

Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn

Zakład Problemów Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy

Sekretariat

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Techniki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 93 31