Studia podyplomowe

Studia Podyplomowe Technik Informatycznych w Edukacji

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów studiów wyższych (nieinformatycznych) do prowadzenia zajęć z zakresu informatyki w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i innych typach szkół. Wiedza zdobyta w ramach Studiów obejmuje też zagadnienia przydatne w komputerowym wspomaganiu zarządzania szkołą i rozwiązywania problemów dydaktycznych w ramach przedmiotów nauczania innych niż Informatyka.

Studia Podyplomowe Edukacji dla Bezpieczeństwa

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia zajęć z przedmiotu „edukacja dla bezpieczeństwa” oraz wyposażenie ich w szeroko rozumianą wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną z zakresu bezpieczeństwa powszechnego.
Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje do nauczania  przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uzyskuje umiejętności m.in. reagowania w sytuacjach kryzysowych na terenie placówek edukacji i kultury, udzielania pomocy medycznej ofiarom wypadków, a także zapewnienia bezpieczeństwa placówkom edukacyjnym i kulturalnym. Uzyskane kwalifikacje pozwalają także na pracę w charakterze koordynatora bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych różnych szczebli.

Studia Podyplomowe Nauczania Techniki i Informatyki

Studia Podyplomowe Nauczania Techniki i Informatyki umożliwiają uzyskanie kwalifikacji do nauczania techniki i informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum dając sposobność uzupełnienia wiedzy i zdobycia dodatkowych kwalifikacji oraz kolejnych szczebli awansu zawodowego, a także ubiegania się o stanowisko nauczyciela dyplomowanego.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Techniki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 93 31