Studia podyplomowe

 
Celem studiów jest przygotowanie absolwentów szkół wyższych do pracy w służbie BHP, kształcenie pracowników firm świadczących usługi w zakresie BHP, kadry ośrodków szkoleniowych, nauczycieli i wykładowców w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy.
Obsadę kadrową stanowią pracownicy naukowi Instytutu Techniki a także praktycy - specjaliści z instytucji  państwowych takich jak: Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Straż Pożarna, Policja.
Absolwent studiów podyplomowych w myśl paragrafu 4 ust. 2. pkt.2b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 246, poz. 2467 i 2468) uzyskuje uprawnienia starszego inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Techniki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 93 31