Władze Instytutu Techniki

Dyrektor Instytutu Techniki
prof. dr hab. inż. Bogusław Czupryński
tel. 52 34 19 126 / 52 34 19 382
e-mail: czupr@ukw.edu.pl

Z-ca dyrektora Instytutu Techniki
dr Zbigniew Dziamski
tel. 52 34 19 258
e-mail: insttech@ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Techniki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 93 31