Współpraca

Instytut Techniki jako nowoczesna jednostka naukowo-dydaktyczna współpracuje z:  

Główne obszary współpracy dotyczą wymiany informacji w zakresie treści programowych, prowadzenia zajeć dydaktycznych, udział w praktykach zawodowych oraz wspólne działania w operacjach.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Techniki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 93 31